dilluns, 4 de novembre del 2013

No tenen vergonya. Diuen que estem sortint de la crisiEntre la classe política de dretes i el mon empresarial ha començat a sonar un nou tema musical, es tracta de començar a dir que el pitjor de la crisi ja ha passat i que l’economia es comença a recuperar; però passejant pels carrers de les nostres ciutats quedar clar que parlen de la seva pròpia economia i no de l’economia real de les persones. Sembla que no coneixen  la situació en la qual es troba la majoria dels ciutadans pels quals ells governen o dirigeixen.
Pel que fa a l’atur el 56,85 % dels aturats a Catalunya porten més d’un any sense feina i  96.100 llars del nostre país no tenen cap persona que tingui ingressos. Des de l’aprovació de la reforma laboral del Partit Popular els ERO han augmentat un 62% a Catalunya. Els salaris han baixat un 28,5% aproximadament.  Davant d’aquest escenari ens trobem que enlloc de posar mesures per a aturar la sangria que representa la reforma laboral els nostres governants han previst un atur del 25,9% en el projecte de pressuposts per l’any 2014.
Tot i que el Sr. Rajoy diu que l’economia ja esta en fase de recuperació , el govern del PP ha retallat les beques als estudiants de formació professional i universitaris i ha augmentat les taxes universitaris, ha impulsat el copagament dels medicament de dispensació hospitalària (perjudicant directament a les famílies amb rendes baixes i als que pateixen malalties greus), i ha congelat les ajudes en dependència. Aquestes son les mesures que ens han de portar a una recuperació econòmica? Sr. Rajoy.
Ara però els Srs. del PP i els bancs han decidit que com que ja no poden fer negoci amb l’especulació immobiliària; toca fer un cop d’estat al nostre sistema públic de pensions. Penso que cal deixar algunes coses clares i que el nostre sistema de pensions no esta en risc.
Des de l’inici l’any 2007 de la crisi econòmica que patint  no ha estat necessari anar al fons de reserva fins al 2012. El fons de reserva a 18 de setembre de 2013 tenia 59.2 milions d’euros (5,76% del PIB) i ha obtingut uns rendiment nets a través de la inversió en deute espanyol, francès i holandès de 18.556 milions d’euros. El problema real de les pensions del nostre país l’han provocat la crisi econòmica i la baixada de cotitzants, però també la seva reforma laboral. Si tenim sous mes baixos, feines mes precàries i cada dia mes persones sense feina les cotitzacions socials son cada vegada mes baixes. Sembla que vds  no tenen prou i ara volen crear un nou problema quan el problema que tenim els ciutadans son les seves politiques de retallades, polítiques que ens han portat a que la gran majoria de ciutadans siguem cada vegada mes pobres, i que el consum hagi baixat. I l’economia de mercat o el sistema capitalista, tant es el nom que vulguin posar, esta basada en el consum.
 Vds. no volen una societat mes justa i igualitària, el que volen, i pel que treballen, és per aconseguir una societat mes individualista i atemorida. El seu govern esta basat en la por, la imposició i l’engany.  En crear un problema i donar solucions fàcils que ajudin a privatitzar i fer negoci. El seu negoci està clar: és fer negoci amb les persones.