dimarts, 9 d’octubre de 2012

El Vallès Oriental no pot perdre una altre oportunitat (Art. Publicat 12/6/2012)Ara fa un any, la UGT del Vallès Oriental varem fer arribar a tots els partits polítics de la nostra comarca un document on recollíem quines eren les principals premisses per fer avançar la nostra comarca en l’àmbit de la concertació, des de la nostra visió d’organització sindical i social. Des de la UGT creiem fermament que ha arribat el moment de trencar en la gestió per la gestió, i que cal  planificar la comarca que volem per als propers 15 anys. És per això que ja fa anys que defensem la necessitat de definir i posar al dia les polítiques de concertació d’àmbit comarcal, amb una clara voluntat de consens i concertació. Ha arribat el moment que els diferents agents del territori ens agrupem amb la finalitat d’optimitzar recursos i evitar duplicitats d’actuacions en el mateix territori; cal construir un espai de trobada, on es faciliti el debat, tant des del punt de vista polític com tècnic, on es planifiqui el desenvolupament econòmic territorial de forma conjunta i consensuada i totes aquelles actuacions a favor de l’ocupació  de qualitat.
No hem de tenir pressa ni precipitar-nos en implementar actuacions immediates, però la nostra comarca ha perdut massa temps i no només temps, com ens demostrava un estudi que va realitzar l’any 2009 el Consell Comarcal, en el qual es demostrava que estàvem per sota de la resta de comarques del nostre entorn pel què fa a la captació de recursos econòmics en l’àmbit de les politiques de promoció econòmica. Ara bé, creiem fermament que no podem tornar a caure en l’error de confondre la planificació estratègica amb la suma de les actuacions dels diferents actors.  Des de la UGT som conscients que les actuacions ocupacionals o en l’àmbit de la promoció econòmica de manera aïllada, són insuficients per fer una intervenció que tingui garanties d’èxit en la creació de llocs de treball i en el canvi de model productiu que necessita la nostra comarca. Hi ha molts aspectes econòmics i socials que han de tenir-se en compte de forma paral·lela; polítiques relacionades amb les infraestructures, el comerç, el turisme i la planificació de la formació dels nostres joves i dels treballadors s’han de fer una  forma conjunta.
És per això que creiem fermament en la construcció d’un nou espai de concertació d’àmbit territorial que substitueixi els pactes territorials. Espais en els quals ja participem en molts territoris del nostre país; en tenim un clar exemple al Vallès Occidental i a d’altres comarques.
Tot això, però, no es podrà fer sense un finançament adequat i les perspectives no són gaire bones, ja que tot i que sembli sorprenen les retallades també estan arribant a l’àmbit de les politiques d’ocupació. No podem oferir un servei de qualitat als ciutadans si no podem garantir el finançament sostingut amb una permanència il·limitada, independent que es produeixin convocatòries de finançament en un moment o altre.
Ha arribat el moment de donar un impuls definitiu al treball en xarxa en l’àmbit de les politiques del foment de l’ocupació i de la promoció econòmica; de la generositat dels principals municipis de la nostra comarca ja que són els que poden donar aquest impuls, però també dels petits. D’aprofitar les potencialitats que té la nostra comarca com a porta de la regió Metropolitana.
La UGT treballarà per aprofitar aquestes potencialitats, com ha fet sempre, impulsant la formació de milers de treballadors, defensant els drets laborals i participant en la concertació a nivell territorial. Perquè els treballadors de la nostra comarca es mereixen que impulsem una comarca on s’hi pugui viure dignament.